האם למשפרי הדיור כדאי למכור את דירתם לפני שהם רוכשים חדשה?

2017 איננה שנה קלה בשוק הדיור: הזוגות הצעירים מיטלטלים בין תקווה לאכזבה ממבצעי מחיר למשתכן, ורק חלק קטן מהם זוכה בדירה. המשקיעים עוברים הכבדות מיסוי ע"י הממשלה, רבים מהם נטשו את השוק ואלה שנשארו ממעטים בעסקאות. ובין שני הקצוות האלה נמצאים משפרי הדיור – אלה המעוניינים למכור את דירתם ולרכוש דירה המתאימה יותר לצורכיהם, וגם מצבם אינו קל.