בנק ישראל: "צניחה במחירי הדירות תזעזע את הכלכלה"

דו"ח היציבות הפיננסית של בנק ישראל מתפרסם פעמיים בשנה. בדו"ח זה מעריכים כלכלני הבנק את החשיפות לסיכונים העיקריים הנשקפים למערכת הפיננסית, מנתחים את תרחישי הקיצון הפוטנציאליים, ובוחנים את כושר העמידה של המערכת בפני הסיכונים והתרחישים.

במסגרת בחינת תרחישי קיצון במערכת הפיננסית, כלכלני בנק ישראל מונים מספר סיכונים, ובהם: שינוי מגמת הריביות בעולם (שנמצאות מזה עשור ברמות שפל), וכן ירידה חדה במחירי הדיור. "אם מחירי הדירות ירדו במהירות ובחדות, משקי הבית עלולים לצמצם את הצריכה השוטפת, והקבלנים עלולים לעמוד בפני פשיטת רגל ולאבד את היכולת לשרת את החוב הקיים. הדבר עשוי להשפיע על הפעילות הכלכלית בכללותה".

לפי כלכלני בנק ישראל, ירידה חדה במחירי הדיור עלולה לגרום לצמצום בצריכה, זאת מכיוון שמשקי הבית ירגישו "פחות עשירים". "ירידה במחירי הדיור גם יוצרת אפקט עושר שלילי ומשפיעה על שווי הבטוחות, ודבר זה מצידו משפיע ישירות על רכיב הצריכה ועל המאזנים של המוסדות הפיננסיים. השפעה זו מתעצמת כאשר רמת המינוף של משקי הבית גבוהה, ונוצר צפי שתחול ירידה בביטחון התעסוקתי-הצרכני", כך נכתב בדו"ח.

אז השאלה שלי היא: האם באמת הממשלה רוצה להוריד את מחירי הדיור ולזעזע את הכלכלה? תחשבו על זה…