האקדמיה לנדל"ן באינטרנט

תקנון שימוש בכלי הדרכה, עזרה, רכישת שירותים, תוכן ומוצרים.

 1. האקדמיה לנדל”ן פיתחה ומפתחת מדריכים, כלים, ערכות, ועזרים, מפרסמת מידע, ומרכזת ידע.

 2. השימוש בכל הכלים כמפורט בסעיף 2 על אחריות המשתמש/ת בלבד. האקדמיה לנדל”ן לא תישא בכל אחריות באשר למעשה או מחדל של משתמש או משתמשת.

 3. כל המידע, הכתבות, המדריכים, הכלים, העזרים, הטבלאות, האיורים, התמונות וכל חומר אחר המצוי באתר או הנשלח אל המשתמש/ת במייל שייכים לאקדמיה לנדל”ן, וניתנים למשתמש/ת לצורך שימוש אישיבלבד, על מנת לעזור לו במכירת הבית שלו, ואין לעשות בהם כל שימוש אחר ללא קבלת אישור לכך מראש ובכתב.

 4. כל חומר שנשלח למשתמש/ת כמתנה ו/או בעבור תשלום הינו לשימושו האישי בלבד, ואין להעבירו לגורם אחר כלשהו, ואין לפרסמו, בכל מקום כולל ברשתות חברתיות.

 5. אין לעשות שימוש מסחרי מכל סוג שהוא בכל תוכן, מידע, או מוצר שקיימים באתר או שנשלחו לגולש או גולשת שנרשמו באתר או שנשלחו למי שרכשו מוצר דרך האתר.

 6. האקדמיה לנדל”ן, הגם שהיא מפתחת קורסים למכירת וקניית דירה, אינה צד בעסקת המכירה או הקניה, אינה עוסקת בשמאות מכל סוג ואינה אחראית על מציאת קונה או מוכר. האקדמיה לנדל”ן לא תייעץ באופן פרטני (מעבר למידע המובא באתר) בקשר למחיר, מכירה, חוזה, קונה, מוכר , וכיוצא בזה ואינה מבטיחה מציאת קונה ו/או נכס.

 7. כל שימוש בקורסים של האקדמיה לנדל”ן יעשה על פי ההנחיות המוצעות בהדרכות. השימוש בקורסים על אחריות המשתמש/ת בלבד. האקדמיה לנדל”ן לא תישא בכל אחריות באשר למעשה או מחדל של משתמש/ת.

  תמיכה במייל:

  לרוכשים תוכנית הכוללת תמיכה במייל, התמיכה תינתן באופן הבא:

 8. הפניות תשלחנה במייל והתשובות ינתנו במייל.

 9. אין הגבלה על מספר הפניות.

 10. התמיכה תינתן למשך חודש (ניתן לדחות את תאריך תחילת התמיכה בהודעה מראש)

 11. התשובות ינתנו בתוך 6 שעות למעט שבתות וחגים ולילה שעון ישראל או טיפול בפנייה סבוכה.

 12. התמיכה תינתן בהקשר להדרכות בקורס ושימוש בו.

 13. לרוכשים את מסלול PLATINUM ינתנו 3 שיחות אישיות. משך כל שיחה לא יעלה על 30 דקות.

 14. התמיכה אינה כוללת: הערכת מחיר לבית, תיכנון ו/או ביצוע השבחת הנכס, איתור קונים לנכס, איתור נכס לקונים וכל דבר אחר שאינו קשור ישירות להדרכות הקורס.

 15. אחריות: ברכישת מסלול BASIC / מסלולGOLD / מסלול PLATINUM  ניתנת אחריות למשך יומיים (48 שעות ממועד רכישת הקורס). לקוח שאינו מרוצה יוכל לשלוח מייל לכתובת האתר:nadlanacademy1@gmail.com בצירוף בקשת ביטול רכישה. רכישתו תבוטל וכספו יוחזר לו.

  יובהר שנתונים שהוכנסו למערכת ימחקו עם ביטול הרכישה.

 16. יובהר בזאת כי הקורסים מיועדים לשימוש עצמי ע"י הרוכש, לצורך שיפור תהליך המכירה או הקנייה. המידע והתכנים הנמסרים, ניתנים כמידע כללי בלבד והם אינם מהווים יעוץ משפטי או תחליף ליעוץ משפטי.

האקדמיה לנדל”ן

כל הזכויות שמורות © האקדמיה לנדל”ן באינטרנט

יוסי מור